SAvER

Оползотворяване на отпадна топлина в индустрията

Осигурява винаги: топлинна енергия
При нужда: охладителна енергия, електричество, пара, топла вода
Консумира: няма консумация на гориво или електричество, източникът на енергията е отпадна топлина
Подходящи сектори: промишленост, услуги
Примери: фабрики, хотели, летища, административни сгради
Монтаж: на закрито, на открито

SAvER е система, която подобрява енергийната ефективност на промишлените процеси и намалява техния въглероден отпечатък. Базирана на принципа „оползотворяване на отпадна топлина“ и на проектиране според конкретната обстановка, системата осигурява безплатна енергия, която взема от различните „горещи точки“, които изобилстват в почти всички индустрии – комини, пещи, отпадна гореща вода и др. След като тази топлина бъде уловена, тя се доставя там, където има нужда от нея – в подходящата форма и температура (пара, гореща вода, горещ въздух). Топлината може да се преобразува също и в охладителна енергия, а дори и да се използва за производството на електричество. SAvER спасява природните ресурси, опазва околната среда, оптимизира разходите и е незаменима система за всяка съвременна производствена индустрия по пътя към чиста енергия и кръгова икономика.

 

Termogamma BLOG