REC+

Комбинирано производство на топлина и електричество

Осигурява: Винаги: електричество, топлинна енергия
При необходимост: охладителна енергия, пара
Консумира: природен газ, биогаз (биометан), дизел, пропан бутан
Подходящи сектори: Промишленост, услуги, земеделие
Примери: фабрики, хотели, летища, административни сгради, ферми
Монтаж: на закрито, на открито

REC+ (Recovery Energy Cycle) е енергийна система, която е проектирана да намалява драстично разходите за енергия на средни и големи потребители, които работят през цялата година и имат едновременна консумация на електрическа и топлинна енергия или електрическа и охладителна енергия. Това е компактна система, която може да се монтира както на открито, така и на закрито. Работи на принципите на когенерация и тригенерация, тоест произвежда два или повече вида енергия едновременно. В сърцето на системата е двигател с вътрешно горене, който може да се захранва с различни видове гориво – най-често това е природен газ, но други възможни горива са дизел, пропан бутан, биогаз, биометан, в зависимост от най-изгодно достъпното гориво. В допълнение към по-ниските разходи за енергия, REC+ намалява драстично и емисиите на въглероден диоксид, както и зависимостта от централното електроснабдяване.

REC+ се проектира, произвежда и монтира в нашата фабрика в специални превозваеми контейнери, така че готовата централа може да се достави до всяка точка на света готова за ползване.

Termogamma BLOG