KitCOG

Рекуперация на отпадна топлина от генератори

Осигурява Винаги: Tоплинна енергия
При нужда: Пара, Топла вода
Консумира: отпадна топлина от работата на генератори
Подходящи сектори: промишленост, услуги
Примери: фабрики, хотели, летища, административни сгради
Монтаж: на закрито, на открито

KitCOG е система, която осигурява безплатна топлинна енергия на сгради с дизелови или газови генератори. Източникът на безплатната енергия е отпадната топлина, която се получава при работата на генератора. Системата KitCOG, чрез която тя се оползотворява, може да се инсталира както на закрито, така и на открито. Цялото оборудване, което е необходимо за оползотворяване на топлината е интегрирано в контейнер (при монтаж на открито) или в метална конструкция (при монтаж на закрито). Докато генераторът работи, за да произвежда електричество, KitCOG ще може да доставя напълно безплатна топлинна енергия без да се повишава консумацията на гориво в генератора. В зависимост от нуждата на крайния потребител, безплатната енергия може да се достави под формата на гореща вода, пара и/или охладена вода.

Termogamma BLOG