Hy-REC

Отопление и охлаждане без електричество

Осигурява: отопление и охлаждане
Консумира: природен газ, биогаз, дизел, пропан бутан
Подходящи сектори: промишленост, услуги
Монтаж: на закрито, на открито

Hy-REC е хибридна система, която намалява разходите за енергия, като осигурява отоплителна и охладителна енергия в режим на висока ефективност. Захранва се с гориво (природен газ или др.) и се отличава с много по-ниска консумация на гориво, по-голяма гъвкавост и безпрецедентна ефективност в сравнение с останалите технологии на пазара. Благодарение на вградената технология за оползотворяване на отпадна топлина, през зимата тази система може да достигне ефективност до 220%. Тя е компактна, подходяща за монтаж на закрито или на открито, и намира приложение както в промишлени, така и в непромишлени обекти.

Termogamma BLOG