HiT

Високотемпературна термопомпа

Осигурява: охлаждане и отопление
Консумира: електричество
Приложими сектори: промишленост, услуги
Монтаж: на закрито, на открито

HiT е електрическа термопомпа с ВИСОКА ЕФЕКТИВНОСТ, която се представя отлично в условия, в които другите термопомпи понижават своята ефективност. Характеризира се с ниско потребление на електричество и може да осигурява гореща вода до 80°C. Подходяща е за отопление на големи сгради и производствени процеси, а освен това може да осигурява и охлаждане / климатизация, чрез което се спестява закупуването на допълнително оборудване.

Termogamma BLOG