FCCP

Охладителна система със свободно охлаждане

Осигурява: охлаждане
Консумира: електричество
Подходящи сектори: промишленост, услуги
Монтаж: на закрито, на открито

FCCP е компактна и високоефективна система за промишлено охлаждане. Тя намалява значително разходите за охладителна енергия в производствените индустрии и в изчислителните центрове, при които се консумира охладителна енергия целогодишно. Базирана на принципа „свободно охлаждане“, интелигентната система автоматично изключва консумацията на електричество, когато температурата навън достигне зададено ниво. При индустрии в зони с умерен и студен климат, системата може да осигурява тази безплатна енергия в продължение на до 6 месеца в годината. FCCP е интелигентна алтернатива на традиционните чилъри.

 

Termogamma BLOG