BIOMAX

Когенерация от биомаса и биогаз

Осигурява: електричество, топлинна и охладителна енергия
Консумира: биомаса или биогаз
Подходящи сектори: земеделие, промишленост
(хранително-вкусова)
Монтаж: На закрито, на открито

BIOMAX е система за производство на енергия, при която органичната биомаса се преобразува в електрическа и топлинна енергия едновременно. В допълнение към тях може да се произвежда и охладителна енергия. BIOMAX е цялостно завършена система, която използва принципите на високоефективно комбинирано производство на енергия – когенерация и тригенерация, и е подходяща за ферми, кооперативи, производството на храни, общини и др. – навсякъде, където има изобилие от органични отпадъци и остатъци. На много места по света има финансови стимули за производството на електричество от биомаса, но дори и без допълнителни стимули BIOMAX е много атрактивна, благонадеждна и екологична инвестиция с висока норма на възвръщаемост.

.

Termogamma BLOG