BIODIESEL CTP

От биомаса към биогориво

Осигурява: Биодизел
Консумира: Растително олио

BIODIESEL CTP е компактна система, която преобразува растителното олио в биодизел. Системата е изградена в контейнер (PLUG & PLAY), в който е интегрирано цялото оборудване, необходимо за производствения процес. Системата може да бъде доставена и като цялостно решение, в което са включени и периферните устройства за охлаждане и отопление, резервоарите за суровините и отпадъците от процеса на производството на биодизела, както и всички връзки между отделните части. Високата ефективност на системата се постига чрез проектирането и за всеки отделен случай и многобройните места за оползотворяване на отпадъците от процеса на производството.

Termogamma BLOG