Тригенерация

 

Тригенерацията е технология за комбинирано производство на три вида енергия едновременно. В допълнение към топлинната и електрическата енергия (както е при когенерацията), тук се произвежда и охладителна енергия. Тригенерацията е известна и под името „комбинирано охлаждане, отопление и електричество“ или абревиатурата „CCHP“. Тази технология включва всички компоненти на когенерационните централи плюс абсорбционен чилър и неговите съпътстващи устройства – модулът, който произвежда охладителната енергия. Абсорбционните чилъри са една от най-старите технологии за екологично охлаждане.

Как работи

Източникът на охладителната енергия в тригенерационните централи е на практика отпадната топлина, която се оползотворява при работата на когенерационните централи. Поради тази причина за осигуряването на охладителната енергия не се изисква допълнително електричество или гориво, за разлика от останалите технологии за охлаждане – електрически чилъри или газови термопомпи например. Единственото потребление на електричество за охлаждане в този случай идва от съпътстващото оборудване в абсорбционната охладителна централа като циркулационни помпи, вентилатори, осветление и др.

Free Cooling Chiller Plant Termogamma

Надграждане

Тригенерацията се счита за вид надграждане на когенерационните централи от гледна точка както на технологията, така и на ефективността. Като технология, защото осигурява допълнителни функции на системата, а като ефективност – защото дава възможност за спестяване на още по-големи количества електричество. Защо е така? Принципът на енергийната ефективност изисква да не се похабява никаква енергия и всичко, което се произвежда, да се консумира. Освен това от инженерна гледна точка трябва винаги да се поддържа баланс между произведените количества електричество, топлина и охлаждане. Поради тази причина, ако топлината от когенерационните централи се използва само за отопление на помещенията през зимата и за битова гореща вода през цялата година, нуждата от тази енергия през лятото е значително по-ниска и следователно производството на електричество също трябва да се редуцира. Преобразуването на отпадната топлина в охладителна енергия за климатизация ще даде възможност на двигателя да работи на пълна мощност през цялата година.

Вижте и нашите разкази на клиенти и случаи от практиката, за да се уверите в постигнатите резултати в различните сектори

 

Кой може да се възползва от тригенерацията?

Тригенерационните системи са подходящи за потребители на енергия основно в индустрията и сектора на услугите, при които е необходима охладителна енергия за производствените процеси или централна климатизация на големи площи. Подобно на когенерацията, трябва да има едновременно нужда (и потребление) от повече от един тип енергия. Тригенерационните централи винаги произвеждат три типа енергия едновременно (електрическа, топлинна и охладителна), но могат да бъдат проектирани така, че да дават на потребителя и трите или само две от тях.

Когато енергиите са само два вида първият от тях и при когенерацията и при тригенерацията винаги е електричеството, а вторият е различен – топлинна енергия при когенерацията, охладителна енергия при тригенерацията. Количествата и водивете енергия, които ще се осигуряват зависят от конкретните енергийни нужди на потребителя (завод, хотел, болница, изчислителен център и др.), както и от редица важни технически фактори, които се анализират внимателно преди да бъде внедрена такава система.

Анализ

За да разберете дали можете да се възползвате от тригенерацията, обмислете следните моменти:

  • Използвате ли много електричество за охлаждане и климатизация?
  • Използвате ли охладителна енергия целогодишно или само през няколко месеца в годината?
  • Използвате ли електричество и охлаждане едновременно?
  • Ако имате чилъри, каква е тяхната ефективност? Колко плащате (или бихте плащали) за електричество с цел охлаждане?
  • Вашата страна изкупува ли електричество от когенерация (тригенерация) на преференциална цена?

Това е само отправна точка за анализ, така че не се колебайте да се свържете с нас за подробен анализ и консултиране по отношение на приложимостта на тригенерацията във вашата обстановка.

 

Termogamma BLOG