Пасивно охлаждане

Пасивното охлаждане е технология за получаване и осигуряване на полезна охладителна енергия с почти нулево потребление на електричество. Думата „пасивно“ или „безплатно“ в името й идва от това, че източникът на тази енергия, а именно – външният въздух с ниска температура – е свободно достъпен и е безплатен.

Колко ниска температура е достатъчна?

Ниска температура на външния въздух означава различни градуси Целзий за различните потребители на охладителна енергия. Тук основно понятие е зададената температура на чилъра (set-point temperature), с други думи температурата, която трябва да се поддръжа в производствения процес или в пространството, което трябва да се охлажда. Режимът за пасивно охлаждане става възможен тогава, когато температурата на външния въздух падне с минимум 2 градуса Целзий под температурата, зададена на чилъра.

Кой може да се възползва от пасивното охлаждане?

Най-подходящата обстановка за използване на технологията пасивно охлаждане е комбинацията от студен или умерен климат и потребление на охладителна енергия през цялата година, и през цялото денонощие. В тази група попадат много производствени предприятия, изчислителни центрове, както и помещения, в които трябва да се поддържат постоянни нива на температура и влажност (чисти стаи, хладилни стаи, отделни зони в болниците и др.). Примери за подходящи производствени индустрии са енергийно интензивните сектори на пластмасата, храните, металите и лекарствата.

Преценка

За да разберете дали можете да се възползвате от пасивното охлаждане, отговорете на следните въпроси:

  • Намирате ли се в климатична зона с умерен или студен климат?
  • Нуждаете ли се от охладителна енергия целогодишно или само през няколко месеца от годината?
  • Колко киловата охладителна енергия консумирате на месец?
  • Ако имате чилъри, колко ефективни са? Колко плащате (или бихте плащали) за електричество за охлаждане?
  • Във вашата страна има ли субсидии за енергийна ефективност и намаляване на въглеродните емисии?

Това е само начален етап на анализа, затова не се колебайте да се свържете с нас за подробен анализ и консултиране за приложимостта на паси9вното охлаждане във вашата обстановка.

Видове технологии за пасивно охлаждане

Системите за пасивно охлаждане, наричани още охладителни централи с режим пасивно охлаждане, могат да се базират на  чилъри с въздушно или водно охлаждане. И двата вида включват "традиционен” режим на охлаждане плюс режим на пасивно охлаждане, когато стойностите на температурата на външния въздух са подходящи. В режима на пасивно охлаждане компресорите на чилъра автоматично се изключват и единственото електричество се консумира от циркулационните помпи и вентилаторите, чрез които се осигурява доставянето на генерираната полезна охладителна енергия.

Изборът между двете технологии се определя от редица фактори, като наличието на вода и цената ѝ, наличното пространство за разполагане на чилър, цената на електричеството в съответната държава, както и периодът от годината, в който ще може да се използва пасивно охлаждане. Охладителните централи с водно охлаждане постигат по-висока енергийна ефективност в сравнение с тези с въздушно охлаждане и заемат много по-малко пространтство.

Чилъри със пасивно охлаждане спрямо традиционните чилъри

Нормата на енергийна ефективност се различава значително при обикновените чилъри и тези с допълнителен режим пасивно охлаждане не само през зимата, но и през лятото. В следащата таблица е направено сравнение на средната за сезона норма на енергийна ефективност за производството на 1 200 кВ охладителна енергия:

Вид технология Средно сезонно
Лято
Средно сезонно Зима
Електрически чилър с въздушно охлаждане норма на енергийна ефективност 2,5 норма на енергийна ефективност 3,5
Чилър с водно охлаждане и режим пасивно охлаждане Норма на енергийна ефективност 4,5 Норма на енергийна ефективност 24
Електрически чилър с въздушно охлаждане 480 кВ електричество 343 кВ електричество
Чилър с водно охлаждане и режим пасивно охлаждане 267 кВ електричество 50 кВ електричество

Диапазон на охладителната мощност

От 400 кВ до 1200 кВ охладителна енергия могат да се осигурят от един компактен модул на охладителна централа с режим пасивно охлаждане. Тъй като модулните системи могат лесно да се надграждат на практика може да се постигне всякаква охладителна мощност.

Интелигентно управление

Съвременните охладителни централи с режим пасивно охлаждане разполагат със специален софтуер, който не само решава кога да включи режима на пасивно охлаждане, но и колко охладителна енергия да произвежда в зависимост от нуждите на потребителя във всеки един момент.

Поддръжка

Охладителните системи със пасивно охлаждане имат по-дълъг полезен живот в сравнение с традиционните чилъри поради по-малкия брой часове работа на компресорите през годината. Всички дейности по поддръжка и обслужване се планират и проследяват чрез специализирания софтуер, който управлява и смяната на двата режима - обикновен и пасивно охлаждане.

Вижте разказите на наши клиенти и случаи от практиката, за да се уверите в постигнатите резултати в различни сектори

 

Termogamma BLOG