Решения по сектор

ПРОМИШЛЕН СЕКТОР

Най-големи спестявания на енергия и най-бърза възвръщаемост на инвестициите в енергийни системи се постигат при големите потребители, каквито са индустриите. Те консумират големи количества електричество за производственото оборудване, както и отопление, охлаждане или пара за производствените процеси. Сметките за енергия може да се понижат с до 30% благодарение на обединяването на енергийните потоци и използването на отпадната топлина като безплатен източник на енергия.

Подходящи индустрии за системите на Термогама са производството на пластмаса, фармацевтиката, химическите заводи, преработката на храни, производството на текстил, стъклария, цимент, пивоварни, дърво-преработка, металолеярни и др.

За някои отрасли, в зависимост от държавата , цените на електроенергията и други фактори, може да не е толкова икономично да се генерира собствено електричество. Въпреки това разполагаме с  широк спектър от решения, с които могат да пестят енергия и пари.

СЕКТОР НА УСЛУГИТЕ

Сградите в жилищния и сервизния сектор са големи потребители на енергия с дълги работни часове. Като пример могат да се изтъкнат летища, търговски центрове, административни сгради, болници, хотели. Те се нуждаят от електрическа енергия за своето оборудване, както и за осветление, отопление и климатизация. Ние предлагаме голямо разнообразие от индивидуални енергийни решения, които генерират енергия по възможно най-ефективния начин за конкретния потребител. Те имат потенциала да намалят консумацията на енергия и съответно енергийните разходи с до 30% благодарение на нашия персонализиран подход към инженерното проектиране, изграждането, монтажа, мониторинга на производителността и поддръжката. Научете повече в нашите раздели, посветени на системи и решения. Вижте нашите доволни клиенти в секцията ни за референции.

СЕЛСКОСТОПАНСКИ СЕКТОР

Селското стопанство и свързаното с него производство на храни може превърне отпадъците в приход вместо в разход за извозване или безопасно съхранение. Фермите за животни, мандрите и кланиците могат да използват животинския тор, сирището и отпадните продукти от клането в инсталации за производство на биогаз чрез анаеробно разграждане. Полученият биогаз може да се използва за производство на електричество и топлина, технологична пара и дори охлаждане. При производството на биогаз се получава и отпаден продукт, който представлява почвен обогатител с отлични качества, който би могъл да се използва в за наторяване на прилежащи към фермите земеделски площи или да се продава на други ферми. Излишъкът от произведена електроенергия може да се продава в мрежата чрез преференциални тарифи и да генерира допълнителни приходи. Растениевъдните стопанства и кооперативи генерират отпадъци като слама, стъбла, люспи и др., които също може да се използват за производство на електричество, топлина, пара и охладителна енергия чрез директно изгаряне.

Termogamma BLOG