Оползотворяване на отпадна топлина

Рекуперацията е технология, чрез която се улавя отпадната топлинна енергия и се доставя като полезна топлина там, където е необходима и с подходящите параметри (температура, налягане и др.). Чрез нея може да се осигури топлината за производствени процеси или отопление на помещения. Тъй като нейният източник е отпадна енергия, на практика тя е безплатна.

Предимствата на оползотворяването на отпадната топлина са многобройни, като намаляване на разходите за енергия, намаляване на консумацията на първичен източник на енергия, намаляване на въздействието върху околната среда и въглеродните емисии.

Източници на отпадна топлина

Отпадната топлина може да се намери не само в различни промишлени процеси, но и в някои жилищни и търговски сгради. Най-разпространените източници на отпадна топлина, подходящи за икономически изгодно оползотворяване, са: изходящия въздух от вентилационните системи, отработените газове на котли и пещи, компресори за въздух и др.

Производствени предприятия. Отпадната топлина изобилства в производствата. Като се започне от най-очевидните – заводите с пещи като металолеярни, за стъкло и др.. – и се стигне до всяка фабрика с комин, котел или водоохладителен кръг.

Генератори. Сградите, при които електричеството се осигурява чрез генератори, имат изобилие от отпадна топлина, която може да елиминира целия разход за отполение през зимата за цялата сграда, или за нейното охлаждане през лятото.

Отпадната топлина от генераторите може да се оползотвори под формата на гореща вода до 90 градуса Целзий или пара с налягане до 8 бара (в някои случаи може да постигнем по-високи налягания). Също така може да се преобразува в охладителна енергия чрез абсорбционен чилър.

Технологии за използване на отпадна топлина

Използването на енергията, която вече съществува на място, е истинското проявление на енергийната ефективност. Изборът между различните налични технологии трябва да бъде направен след прецизен анализ от опитни специалисти, за да се извлече максимална полза както за предприятието, така и за околната среда. Термогама предоставя на своите клиенти всички необходими експертизи и ноу-хау: от анализа на осъществимостта и стъпките за оразмеряване, до тяхната поддръжка и инсталирането на този тип системи. Възможно е да се предложи и обучение за самостоятелна поддръжка на инсталираната система.

Termogamma BLOG