Когенерация

Когенерацията е технология за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия. Известна е още под името „комбинирано отопление и електричество“ или абревиатурата „CHP“. Технологията работи с източник на първична енергия като най-често това е природен газ, дизел, биомаса или биогаз. Технологията се развива непрекъснато, поради което днес вече се тестват за пускане на пазара и инсталации, работещи с водород.

Кой може да се възползва от когенерацията?

Когенерационните системи, наричани още когенерационни централи, са подходящи за широк кръг от потребители на енергия и представляват една от най-ефективните технологии, които се предлагат към момента. Те имат капацитета да осигурят цялата енергия, от която се нуждае една фабрика, ферма, болница, мол или летище, както и много други обекти. Комбинираното производство на топлина и ток е възможност за повишаване на екологичния профил и ресурсната ефективност на много остарели топлофикационни инсталации и ТЕЦ-ове, които все още произвеждат само отопление или само електричество поотделно.

Как работи

Най-широко използваните технологии за комбинирано произодство на топлинна и електрическа енергия се базират на двигатели с вътрешно горене, газови турбини или парни турбини, а вече набират популярност и иновативни технологии за когенерация с горивни клетки. Всяко технологично решение е най-ефективно за определен сегмент от потребители на енергия според консумираните количества. Най-големите потребители се обслужват най-добре от когенерация с турбини, най-малките – от малки двигатели с вътрешно горене и микро-когенерации с горивни клетки, а сегментът по средата се обслужва най-добре от когенерации, задвижвани от големи двигатели с вътрешно горене.

Когенерация с двигатели с вътрешно горене

Термогама е специализирана в проектирането, изграждането и поддръжката на когенерационни централи, базирани на двигатели с вътрешно горене, поради това че те са най-ефективното решение за потребители на енергия в сегмента от 20 кВ до 2 МВ електричество. Такива потребители са от големи жилищни сгради, хотели, болници, училища, университети и др. до индустриални предприятия.

Производствените индустрии, които могат да извлекат най-голяма полза от внедряването на когенерация са заводите за пластмаса, химически и фармацевтични заводи, хранително-вкусовата промишленост и др., макар че на практика всяка сграда, в която едновременно се консумират електричество и топлина, може да се възползва от тази технология.

Поддръжка на когенерационни централи

Когенерацията, базирана на двигатели с вътрешно горене, изисква редовна поддръжка, също като автомобилите – смяна на масло, филтри и резервни части, наред с по-сложни действия по зададен график. Чрез правилната поддръжка се гарантира дълъг полезен живот на системите и тяхното оптимално представяне.

За да гарантира по-качествена и бърза поддръжка, Термогама разработи собствен софтуер за наблюдение и контрол на работата на системите, чрез който се проследяват всички жизнено важни параметри.

Модели и характеристики

Енергийната ефективност е най-голяма, когато всяка система е проектирана и конструирана за конкретния потребител, за да отговори максимално на неговите енергийни нужди. Поради това Термогама работи в сегмента на решенията по индивидуален проект, вместо да произвежда предварително зададени размери и модели. Това гарантира на крайния потребител, че той ще плаща само за това, което му е необходимо – нито повече, нито по-малко.

Инженерите на Термогама работят съвместно с техническите специалисти на клиентите, за да изберат най-подходящия модел и размер двигател за всеки от тях след внимателен анализ на видовете енергии и тяхното годишно потребление, техните цени, варирането на потреблението, както и много други фактори. За да се улесни този анализ сме разработили специален списък на необходимите данни.

Преценка

Можете да намалите своето потребление на енергия и съответно разходите си за енергия с до 40% благодарение на когенерацията. Започнете да оценявате нейната приложимост за вашия обект, като разгледате следните благоприятни критерии:

  • Имате достъп до природен газ или друго гориво (дизел, пропан бутан, биомаса, биогаз) и то е по-изгодно от електричеството във вашата страна
  • Консумирате големи количества енергия, в продължение на голяма част от денонощието
  • Консумирате електричество и топлинна енергия едновременно, или можете да продавате електричество на държавата на преференциални цени
  • Във вашата страна има субсидии за енергийна ефективност и намаляване на въглеродните емисии

Това е само първа стъпка в оценката на приложимостта на когенерацията, затова не се колебайте да се свържете с нас за подробен анализ и консултация дали когенерацията може да е от полза за вашия обект.

Чуйте нашите клиенти и случаи от практиката, за да се уверите в постигнатите резултати в различни сектори.

Данни за първоначална оценка

Termogamma BLOG