Всички решения

Решенията, които предлагаме, обединяват енергийни технологии, които са признати в целия свят като най-ефективните технологии, изобретявани някога. Ние непрекъснато влагаме своята страст към инженерните технологии и иновациите, за да ги направим още по-ефективни. Основните ни решения се базират на принципите на когенерация, тригенерация, свободно охлаждане, абсорбционни чилъри, оползотворяване на отпадна топлина, и биомаса. Те са неразделна част от съвременните действия за опазване на околната среда, прехода към чиста енергия и кръгова икономика.

Енергийно ефективно отопление, охлаждане, електричество и пара

Termogamma BLOG