Първа тригерерационна централа

Тази година, 2019, празнуваме 22-та годишнина от първата ни тригенерационна инсталация, която все още работи.

Тя е инсталирана през 1997 г. в Генуа за подобряване на енергийната ефективност на водеща фабрика за пластмаси и досега е доставила на собствениците си повече от 150 000 часа работа.

Системата има обща електрическа мощност от 2 MW, осигурена от два двигателя по 1 MW всеки.

В допълнение към електричеството, той осигурява безплатна топла вода и студена вода за производствения процес. Това е отличен пример за това, което имаме предвид под надеждно и дългосрочно партньорство с нашите клиенти.

Termogamma BLOG