Препоръки за трегенерация

Интервю с г-жа Паола Чентонце (Paola Centonze), Директор комуникация и маркетинг
Инсталирани системи:
Тригенерация за 600 кВт електричество, 660
кВт отопление и 420 кВт охлаждане
Система за пасивно охлаждане за 1200 кВт охлаждане
Тригенерация за 400 кВт електричество, 520 кВт отопление и 370 кВт охлаждане

Гледайте ВИДЕО за полимерна индустрия

Казвам се Паола Чентонзе(Paola Centonze),  и отговарям за отдел „Маркетинг и комуникация” на ITP S.p.A. Като такава съм запозната с всички проекти на компанията и споделям постигнатите резултати и удовлетворението ни от тях. Нашата компания произвежда гъвкави опаковъчни филми, основно за хранително-вкусовата промишленост. Процесът включва балонна екструзия и е силно енергоемък. В този процес са необходими огромни количества електрическа и охлаждаща енергия.

Какво означава енергийна ефективност за вашата компания и колко е важна тя във вашата продукция?

Поради огромните енергийни нужди на нашия производствен процес, за нас енергийната ефективност означава да произвеждаме повече стоки при по-ниски енергийни разходи. За нас беше изключително важно да намерим подходящ начин да намалим разходите си за енергия. От друга страна, енергийната ефективност има пряко положително въздействие върху околната среда, тъй като производственият ни цикъл отделя по-ниски нива на CO2 в околната среда като пряка последица от намаленото ни потребление на енергия. Това със сигурност подсилва позитивния обществен имидж на нашата компания.

Кога за пръв път започнахте да мислите за подобряване на енергийния профил на вашия бизнес? Кои алтернативни решения сравнихте и какво ви накара да изберете когенерацията?

В многобройните си анализи бяхме идентифицирали реалната нужда от подобно подобрение и първоначално разглеждахме предимно фотоволтаични слънчеви панели като решение в тази посока. Когато се запознахме с повече подробности, видяхме тяхното ниво на производителност и неравномерно производство на енергия, които не съответстваха на непрекъснатия характер на нашия производствен цикъл. В съчетание с много дълъг период за възвръщаемост на такава инвестиция, тези фактори ни накараха естествено да се насочим към когенерацията. При анализа на решението за комбинирано производство, Термогама ни предложи да я надградим до тригенерация и всъщност тази опция беше най-изгодна заради намаленото време за изплащане и по-висока производителност. С тригенерацията използваме метан за генериране на собствена електрическа енергия, охладена вода и топла вода.

След като направихте тази стъпка преди няколко години, вашата компания  по-конкурентоспособна ли е сега?

Пазарът, на който работим, е изключително конкурентен и на международно ниво чуждестранните производители имат предимство пред нас поради много високите ни производствени разходи. Поради тази причина инвестициите в технологии и иновации са много важни за нас и обхващат нашите продукти, технологии и процеси. Като напредничава компания нашите инвестиции са насочени и към намаляване на въздействието върху околната среда, а инвестицията в когенерация пасва точно в перспективата на иновациите, подобренията и съкращаването на разходите, които продължават да съществуват в нашата реалност. Нашите инвестиции в когенерация потвърдиха нашата визия за бъдещето и ни помогнаха много в намаляването на производствените ни разходи, като без съмнение подобрихме пазарната си конкурентоспособност, тъй като нашите конкуренти са големи мултинационални играчи.

Как научихте за Термогама и колко време ви отне да вземете решение?

Научихме за Термогама от уста на уста. Свързахме се с тях и ни позволиха да проверим ефективността на подобни проекти, които вече са инсталирани от тях за други компании. След това те анализираха нашия производствен процес и други важни фактори в нашата производствена  среда, за да оценим ефективността на бъдещ проект за нашата компания. Като последна стъпка сравнихме пазарните цени на предложеното решение и тези на конкуренцията. Започнахме с доверие и устно споразумение, след което в рамките на три-четири месеца можехме да вземем окончателно решение на базата на истинско потвърждение на валидността на предложеното решение.

Какви бяха основните ви притеснения, съмнения и т.н. на етапа на вземане на решения?

Нашите съмнения в началото бяха свързани с реалната ефективност на този вид инвестиции. Въпреки че сме свикнали да правим значителни инвестиции в технологии и иновации, като например нашата собствена лаборатория за научни изследвания и развитие, към този момент инвестициите ни включват основно нашето собствено производствено оборудване, нови продукти, логистика и обработка. Такава инвестиция следователно не е част от нашето ежедневие и ние имахме известни трудности да повярваме в обещаната възвращаемост от три години. И все пак решихме да се доверим на Термогама и днес сме много доволни, защото за три години видяхме реалните предимства на този проект и технология.

Кога започнахте да усещате реалната промяна в разходите си за енергия? Искате ли да споделите някои цифри с нас?

Ние създадохме много прецизно измерване на нашите енергийни разходи и от първите месеци на функционирането на централата можем да проверим, че възвръщаемостта от нея наистина се е случила. Така че, ползата може да се усети от първите месеци след нейното инсталиране. Първоначалните ни съмнения бяха напълно опровергани и по-важното е, че това се отнася за инвестиция от 1 000 000 евро, за които годишната ни възвръщаемост възлиза на 300 000 евро, цифрите са напълно в съответствие с икономическите прогнози, направени от Термогама по време на периода за дискусия по офертата.

Колко време е необходимо, за да се инсталира системата?

От подписването на договора до въвеждането в експлоатация на централата са необходими около 5 месеца.

Бяха ли безпроблемни и бързи нсталирането и въвеждането в експлоатация ? Възникнаха ли някакви усложнения?

По време на фазата на монтаж и въвеждане в експлоатация нямахме никакви технически проблеми, а производственият ни процес изобщо не беше засегнат. Единствените трудности, които имахме, бяха бюрократичните, свързани с издаването на бели сертификати, но те бяха разрешени от компания, препоръчана от ни Термогама.

Какво ще кажете за поддръжката и обслужването на системата? Извършват ли се тези дейности от вашите техници или се извършват от Термогама?

В ранните етапи на преговорите Термогама ни предложи всеобхватна услуга, базирана на абонамент, която ние естествено приехме. Тя включва интервенции, поддръжка и гаранции въз основа на ефективните часове на работа на двигателя за комбинирано производство на енергия. Тази услуга има ясни и добре дефинирани разходи и можем да я проверяваме с течение на времето. Особеност на нашия договор за пълен сервиз с Термогама е тяхната гаранция, че ако инсталацията по някаква причина спре , дори ако е в продължение на десет дни например, нашите загуби ще бъдат.

Какви са вашите съвети към фирми, които в момента обмислят дали да инсталират този тип система?

Препоръчваме не само инвестиране в когенерация, но и компанията, с която работим, Термогама. Също така бих препоръчала конкретен аспект, който е да се избере система, с работен режим под базовия електрически товар на предприятието, тъй като максималната ефективност се получава от пълното, общо потребление на термодинамичния процес.

Защо бихте препоръчали Термогама на тези фирми?

Препоръчваме Термогама за такава инвестиция, защото те са технически специализирани, адекватни и адаптирани към ситуацията на конкретната компания. Техните изчисления са точни, те помагат за бизнес плана на проекта, осигуряват присъствие и подкрепа след инсталацията на системата. Дотолкова, че освен нашия втори когенератор, който вече е в експлоатация, всъщност обмисляме да инсталираме трети такъв.

Termogamma BLOG