Хибридни енергийни системи
Когенерация и тригенерация
previous arrow
next arrow
Slider

Компанията

Куатроджи е част от групата Термогама, която е специализирана в индивидуално проектирани решения за енергийна ефективност за производствени процеси и непроизводствени сгради. Брандът Термогама е синоним на високоефективни интегрирани енергийни технологии (отопление, охлаждане и електричество, произвеждани на мястото на потребление). Основните системи в портфолиото ни се базират на принципите на когенерация, тригенерация, свободно охлаждане, оползотворяване на отпадна топлина, енергия от биомаса.

Мисия

Посветени на енергийната ефективност, ние използваме инженерните си компетенции и собствени иновационни разработки, за да гарантираме максимални резултати и непрекъснато усъвършенстване на нашите системи.

Визия

We are Empowering Passion

За нас клиентите ни са партньор, на когото осигуряваме конкурентни предимства, постоянно високо качество и безупречно обслужване. Помагаме им по пътя на устойчивото развитие, прехода към чиста енергия и кръгова икономика като намаляваме разходите им за енергия и допринасяме за по-чиста околна среда.

ПРИЛОЖИМИ СЕКТОРИ

ПОРТФОЛИО

ПРЕПОРЪКИ

devero logoDevero Hotel s.r.l.

ВИЖТЕ ЦЯЛОТО ИНТЕРВЮ

ema

EMA Europea Microfusioni Aerospaziali S.p.a.

"Вече от няколко години Термогама е наш експертен и доверен доставчик, който ни помага в ежедневните предизвикателства. Заедно с техническия екип на Термогама проектирахме, обновихме и подобрихме енергийната ефективност на своето оборудване. Ние винаги сме се отличавали с високото качество на нашите технологии, което бе подсилено допълнително и благодарение на оптимизацията на процесите и модернизирането на съоръженията ни. Термогама е наш партньор в този процес, който днес се допълва с новата тригенерационна система, проектирана и изградена специално за нас ".

(Мениджър „корпоративни политики“ и „здраве, безопасност и околна среда“)

itpITP S.p.a

ВИЖТЕ ЦЯЛОТО ИНТЕРВЮ

 Guna S.p.a.

„Доверихме се на Термогама да понижи производствените ни разходи, свързани с осигуряването на енергия. Всеки ден се убеждаваме, че сме направили верен избор. Отлично качество на технологията и компетентно и надеждно следпродажбено техническо обслужване“.

(Директор производство)

                                                                   

Termogamma BLOG